La Cambra celebra la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació de Badalona

Es tracta d’una iniciativa llargament esperada per la Cambra del Barcelonès Nord, per millorar la inserció laboral i la competitivitat del territori. 

La Cambra del Barcelonès Nord celebra la creació per part del Ple de l’Ajuntament de Badalona del Consell Municipal de la Formació Professional i per l’Ocupació de Badalona (CMFPO), un nou òrgan consultiu i de participació que agruparà agents educatius, socials i econòmics amb la finalitat de coordinar i articular l’oferta de formació per al treball en les diferents modalitats: reglada, per l’ocupació i dual, per tal de construir una oferta integrada adaptada a les necessitats de les empreses i la ciutadania. 

La Cambra del Barcelonès Nord ha treballat intensament perquè el CMFPO, una iniciativa que ha estat llargament esperada, esdevingui un òrgan de participació per a la millora de la inserció laboral de les persones i la competitivitat de les empreses, tant de Badalona com la seva àrea d’influència. En aquest sentit, la corporació tindrà representació al Plenari i la Comissió Permanent del Consell. 

Entre les funcions del CMFPO, s’hi troben la planificació, millora i coordinació de l’oferta integrada de la formació professional a la ciutat de Badalona i la seva àrea d’influència, l’assessorament a l’Ajuntament en temes de formació, la difusió i promoció de l’oferta de formació professional, l’impuls d’accions d’orientació acadèmica i professional i la contribució a la transferència de coneixement. 

El CMFPO es constitueix així com a òrgan consultiu, de consens, de participació i col·laboració entre el sistema educatiu i el sistema productiu a la ciutat. En aquest sentit, des de la Cambra territorial es desitja que aquesta sigui la llavor d’una actuació que pugui coordinar de forma efectiva en el territori del Barcelonès Nord els tres Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs. 

  • Descarregar

    Cambres Territorials_bcn nord_NP_ConsellMunicipalFP