Informe territorial de la província de Barcelona 2013

Les exportacions a la província i el sector hoteler barcelonès suavitzen la caiguda del PIB de la província de Barcelona (-0,8%), una xifra inferior a la dels indicadors català i espanyol.

La Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona presenten l’onzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que fa balanç anual de l’evolució econòmica de la província i de les 11 comarques que la componen, i que completa l’anàlisi amb dues monografies i 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes més concrets d’aquestes economies locals.

El PIB de la província recau el 2012 després d’una tímida recuperació

L’any 2012, tant la província de Barcelona, com Catalunya i Espanya, han entrat novament en recessió econòmica, després d’un any i mig de recuperació que s’ha demostrat poc sòlida.

Segons les estimacions realitzades pels autors d’aquest informe, el PIB de la província de Barcelona ha registrat una caiguda del 0,8%, en termes reals, l’any 2012. Aquesta caiguda, però, ha estat inferior a la de l’economia catalana (-1,3% segons Idescat i -1% segons l’INE) i inferior a l’espanyola (-1,4%), fet que s’explicaria per una evolució més favorable de les exportacions a la província i del sector hoteler al Barcelonès.

  • Descarregar

    NP Informe territorial de la Província de Barcelona 2013.pdf