Informe d’indicadors econòmics municipals a la comarca d’Osona 2011-2013

La comarca d’Osona acumula una mitjana del 14,87% d’atur, indicador en què destaca Manlleu com el municipi més perjudicat amb una taxa del 20,78%.

La Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona ha fet públic aquest matí un informe d’indicadors econòmics municipals sobre la dinàmica empresarial i la gestió econòmica municipal entre els anys 2011 i 2013 dels 14 municipis d’Osona amb més de 2.500 habitants. Sota la coordinació del delegat de la Cambra a Osona, Josep Pujadas, l’estudi també proposa comparar la pressió fiscal entre els diversos municipis que conformen la comarca.

La dinàmica empresarial a la comarca mostra la millor versió a la ciutat de Vic, on s’hi han creat 304 empreses, entre societats i altes d’autònoms, en el període del 2011 al 2013, segons indica l’informe. El mateix quadre, elaborat per la Delegació de la Cambra a Osona, mostra que Balenyà és el municipi on s’hi han destruït més empreses amb un total de 44. Pel que fa al balanç d’assalariats, Vic és la ciutat on hi ha hagut més baixes, amb 817, en el mateix període. L’estudi també fa referencia a la mortalitat d’empreses de nova creació. En aquest sentit, recull que la mortalitat és del 45% en empreses de 3 anys de vida; i del 70% en empreses de 5 anys.

Segons les dades de l’informe, a la comarca d’Osona hi ha una taxa d’atur mitjana d’un 14,87%, on Manlleu figura com el municipi més perjudicat amb un 20,78% de desocupació. Pel que fa a la seva capital, Vic, l’atur és del 17,3% amb un cens de 41.647 habitants, una població molt superior a la que tenen la resta de localitats de la comarca.

  • Descarregar

    InformeEconòmicMunicipal 2011-2013 resum executiu.pdf

  • Descarregar

    InformeEconomicMunicipal 2011-2013 ESTUDI.pdf

  • Descarregar

    InformeEconòmicMunicipal 2011-2013 resum executiu 0.pdf