Granollers promou la gig economy en el marc d’un projecte europeu

Més d’una desena de joves estudiants de cicles formatius d’Educem, “Giggers” i representants socioeconòmics i polítics de la comarca debaten el present i futur d’aquesta modalitat de treball incipient.

Impulsar l’emprenedoria amb canvis legislatius, promocionar-ne la formació, millorar l’accés al crèdit amb finançament no retornable o reconèixer l’habitatge com a lloc de treball. Aquestes són algunes de les principals conclusions que s’extreuen del debat generat al voltant de la gig economy celebrat en el marc del projecte europeu Giggin’ Policy, que impulsen la Cambra de Comerç al Vallès Oriental i Educem. Una jornada celebrada a Granollers que ha comptat amb la participació de més d’una desena de persones aportant els seus punts de vista a una qüestió que ja forma part de l’ecosistema productiu.

Desxifrar les oportunitats i reptes que suposa aquesta nova modalitat de treball coneguda com a gig economy, o també economia de bolos, la qual es basa en petits encàrrecs d’empreses a treballadors independents durant períodes curts, és el focus central d’aquest programa europeu. Una iniciativa que aglutina joves estudiants de cicles formatius d’Educem, “Giggers” i representants socioeconòmics i polítics de la comarca amb el propòsit d’abordar propostes de millora en diverses àrees, incloent-hi drets laborals, regulació de plataformes, impostos i beneficis socials, formació i desenvolupament d’habilitats, representació dels treballadors i accés a crèdit i habitatge, entre d’altres.

En concret, entre les conclusions assolides pel grup de treball destaca la necessitat d’equiparar els drets socials d’aquest col·lectiu amb la resta de treballadors, l’impuls a l’emprenedoria amb canvis legislatius que promoguin aquesta modalitat de treball, la formació en aquest àmbit des de l’ensenyament obligatori, l’enfortiment de les organitzacions d’autònoms i la incorporació dels joves en la representació dels treballadors, millorar l’accés al crèdit amb un primer crèdit no retornable i el reconeixement de l’habitatge com a lloc de treball.

Aquest recull de conclusions és resultat d’un treball continuat de sessions en la qual s’ha abordat una anàlisi exhaustiva per identificar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la gig economy, així com compartir les experiències dels giggers, les seves històries, inquietuds, recomanacions i peticions.

En el context canviant del mercat laboral europeu, on els avenços tecnològics i la globalització impulsen canvis ràpids, el projecte Giggin’ Policy cerca com a propòsit aprofitar el potencial de la joventut per influir en la formulació de polítiques dins del context de la gig economy. La seva missió és esbrinar com encaixar la creixent gig economy amb les aspiracions de la joventut. En una època en què el paradigma laboral tradicional s’ha cedit a formes de treball flexibles i alternatives, el projecte s’ha enfrontat a la tasca d’entendre les implicacions de la gig economy en la societat i la joventut. El seu objectiu és desxifrar les oportunitats i reptes que aquest paisatge canviant presenta i crear estratègies que ressonin amb les necessitats de la pròxima generació. La iniciativa aposta perquè sigui els joves els arquitectes de l’economia del futur i juguin un paper fonamental en la seva configuració.

La iniciativa, liderada a Catalunya per la Cambra de Comerç de Barcelona i Educem, compta amb el lideratge de la Friesland College (Països Baixos) i la participació d’una desena de socis europeus provinents del Regne Unit, Països Baixos, Irlanda i Lituania. El projecte té previst celebrar la seva darrera conferència per difondre els resultats aconseguits en tots els països socis a Leeuwarden (Països Baixos) el pròxim 8 de novembre de 2023.

Més informació del projecte europeu Giggin’ Policy: https://gigginpolicy.com/ca/

  • Descarregar

    NP_VallèsOriental_projecteeuropeu_GigginPolicy