Els assalariats augmenten en 2.554 persones, un 1%, respecte a un any enrere

La Cambra del Baix Llobregat i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona creen l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, una publicació que permetrà analitzar l’evolució econòmica del territori.

El Baix Llobregat ha tancat el tercer trimestre amb 20.530 empreses, una xifra similar a la del trimestre anterior, però un 6,9% per sota de la del mateix trimestre del 2019. Així doncs, s’observa una recuperació gradual del teixit empresarial després de la forta caiguda del març i al mateix ritme que la mitjana catalana. Si es comparen els valors dels tercers trimestres des del 2008, el nivell assolit aquest setembre se situaria a cavall entre els dels anys 2014 i 2015. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Baix Llobregat i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, la construcció presenta la menor reducció relativa amb una contracció del teixit empresarial del 2,7%. A la resta de sectors les caigudes han estat més intenses: del -6,8% als serveis i -11,1% a la indústria.

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 10 treballadors i amb un pes del 81% a la comarca) disminueix un 8% el tercer trimestre en termes anuals, seguida de la reducció entre la quantitat d’empreses de més de 251 treballadors (-3%). En comparació amb el segon trimestre de 2020, tots els trams registren variacions positives, però destaquen sobretot en termes relatius els augments entre les de més de 251 treballadors (9,3%) i les de 51 a 250 treballadors (3,3%). Tot i que el pes d’ambdós trams és reduït (4,1%), aquestes empreses ocupen el 58% dels assalariats totals al territori (156.933 persones).

La recuperació del mercat de treball és positiva en conjunt, excepte en el sector industrial que es manté estable

El nombre d’assalariats augmenta un 5,5% el tercer trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior fins als 270.711 treballadors. En termes anuals, l’evolució també és positiva amb un increment de l’1% respecte als nivells previs a la pandèmia (+2.554 persones). Tanmateix, cal tenir present que aquesta xifra incorpora els treballadors que estan en situació d’ERTO –a 30 d’octubre hi ha 20.275 persones a la comarca que reben una prestació per ERTO, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

En termes trimestrals, la recuperació del mercat de treball és positiva de manera generalitzada, excepte a la indústria que es manté estable i destaca especialment l’augment del 7,3% als serveis fins a les 203.343 afiliacions. En termes anuals, la recuperació ha estat igualment força homogènia, però si es deixa de banda l’agricultura, la construcció registra el major augment relatiu (2,7%).

Quant als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 49.951, xifra similar a la del trimestre anterior (+0,2%) i lleugerament per sota de la del tercer trimestre de 2019 (-0,3%). En comparació amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), la recuperació està sent més positiva a la comarca, però cal tenir present que la caiguda prèvia va ser menor. Per sectors, la construcció és l’únic que presenta una evolució positiva tant en termes anuals com trimestrals (+1,8% i 0,2%, respectivament). Als serveis predomina l’estabilitat respecte al segon trimestre i en termes anuals, però la indústria registra un descens del -2,8% respecte al tercer trimestre de 2019.

Per últim, pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 47.925 al setembre, un 24,3% més que el mateix mes del 2019 (amb 38.562 persones aturades). Tot i que aquesta xifra és un 3,2% inferior al màxim registrat al maig (49.510), no s’assolia un volum similar des dels darrers mesos del 2016.

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica del Baix Llobregat

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que han posat en marxa la Cambra del Baix Llobregat juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i persones aturades.

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.