El sector dels serveis impulsa la recuperació del mercat de treball al Maresme que supera els 140.000 llocs de treball

Des del 2008, la xifra d’assalariats és la segona més elevada, mentre que la d’autònoms és la més elevada per a un mes de març.

El mercat del treball del Maresme ha tancat el primer trimestre amb una dinàmica clarament positiva. La comarca ha assolit 140.039 llocs de treball al març, un 4,6% més respecte a l’any anterior, el que suposa la segona xifra més elevada des del 2008. Una fita que s’atribueix tant a la bona dinàmica dels assalariats, que han registrat un creixement interanual del 5,8%, com a la bona tracció del sector dels serveis, que a 31 de març compta amb un 5,1% més d’afiliacions que fa un any.

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Maresme, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que analitza també el comportament del teixit empresarial, els afiliats segons residència padronal i l’atur registrat.

Els comptes de cotització sumen xifres i s’observa una tendència positiva de creixement

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 2% a finals de març de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 11.894 empreses; aquesta evolució és pràcticament la mateixa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%). Així mateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) es registra un lleuger descens de 84 comptes de cotització (-0,7%).

 Creix el nombre d’assalariats en tots els sectors econòmics, menys al primari

Si analitzem els llocs de treball de la comarca segons el tipus de règim d’afiliació, a la comarca ha augmentat un 4,6% el 31 de març de 2022 respecte a un any enrere, fins als 140.039, la segona xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la de juny 2019. Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats (5,8%) que entre els autònoms (1,6%). Així, la xifra d’assalariats és la segona més elevada des de 2008 (només per darrere de la de juny 2019), mentre que la d’autònoms és la més elevada per a un mes de març des de 2008.

Llocs de treball. Total. Nombre. Maresme

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a tots el sectors respecte a un any enrere: un 1,8% als serveis, un 1,3% a la construcció, un 0,6% a la indústria i un 0,3% a l’agricultura. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics —un 6,3% als serveis, un 4,4% a la indústria i un 2,3% a la construcció—, excepte al primari (-4,2%)

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 4,9% entre les empreses de fins a 50 treballadors i les de 251 treballadors o més, i un 9,2% entre les de 51 a 250 treballadors.

S’estima que més de 50.000 persones afiliades treballen fora de la comarca

Pel que fa a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 4,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 190.932 persones a finals de març de 2022, la segona xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici sèrie disponible), només per darrere de la dada de juny de 2019.

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (4,6%) que els homes (3,7%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-0,3%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu de l’11,5% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 10,9% del total—, en front del 3,3% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit els nivells previs a la crisi (-7,9% menys).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 36% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament hi ha més de 50.000 afiliats que no estan comptabilitats en un lloc de treball de la comarca.

L’atur al Maresme registra la xifra més baixa des del 2008

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats ha estat de 23.228 persones a 31 de març, aquesta és la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008. En termes interanuals, la disminució del nombre aturats es registra per onzè mes consecutiu, fins al -24,4% al març, reducció menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%) i que s’estabilitza respecte als tres mesos precedents a la comarca (-24,3% el desembre, -24,8% el gener i -24,6% el gener).

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-27,8%) que entre les dones (-21,6%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys notable a mesura que augmentava el grup d’edat: del -42,0% de les persones més joves (menors de 30 anys) al -8,5% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les caigudes en termes absoluts entre els treballadors de la restauració, personals i venedors i de les ocupacions elementals (més de 1.950 aturats menys en ambdós casos).

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en l’11,6% al març, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008.

Consulta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Maresme complet aquí.