El projecte Europeu Tourban donarà suport a les pimes en la transformació turística cap a un model sostenible

Aquestes ajudes volen fomentar models de negoci turístic més sostenibles per a la ciutat de Barcelona. 

La Cambra de Barcelona ha llançat una convocatòria de subvencions per donar suport a les empreses del sector turístic de Barcelona i accelerar la transformació de la ciutat cap a la sostenibilitat. Ara les petites i mitjanes empreses ja poden presentar els seus projectes de sostenibilitat, que un cop seleccionats, rebran una ajuda d’un màxim de 10.000 € per empresa turística i l’acompanyament d’un tècnic en el transcurs del programa d’acceleració (que té una durada de 12 mesos).  

La convocatòria forma part del projecte europeu Tourban, concretament del Programa d’Acceleració del Turisme Urbà Sostenible, i té com a objectiu donar suport a les pimes dels sectors hotels i allotjaments turístics, agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves (corresponents als codis del CNAE I55 i N79), perquè puguin adoptar models de negoci més sostenibles.  

El projecte s’ha posat en marxa aquest setembre i tindrà una durada de 30 mesos. Està liderat per la Cambra de Comerç de Barcelona i, a més, hi col·laboren 8 entitats de 7 ciutats europees (Amsterdam, Barcelona, Budapest, Copenhaguen, Dubrovnik, Kiel i Tallinn). Compta amb un pressupost de més d’1,3 milions de euros, dels quals un 75% estan finançats pel programa Europeu per la Competitivitat de les Empreses i Pimes (COSME). A més, en qualitat de subvencions per a tercers, disposa d’un fons total de 600.000€, dels quals la corporació en gestionarà 100.000€ que aniran dirigits a empreses catalanes. 

En el marc del projecte i el programa d’acceleració, la Cambra, a més de les subvencions i el programa d’acceleració, oferirà formacions, tallers i activitats de networking que permetran a les empreses del sector turístic adaptar-se als nous requisits del mercat i millorar la seva competitivitat i resiliència. 

Amb aquestes ofertes, la Cambra donarà suport al canvi i la transformació d’un dels sectors més afectats per la pandèmia de la Covid-19. Aquest projecte també treballarà per reconvertir els centres urbans, que es veuen particularment afectats i necessiten reconsiderar les seves estratègies i models de negoci. 

Per presentar-se a la convocatòria, les empreses hauran de desenvolupar un projecte de sostenibilitat relacionat amb un dels següents temes: economia circular, ús dels recursos d’energia i aigua, desenvolupament sostenible de la destinació i certificats de sostenibilitat. Complementàriament, poden tractar una o diverses de les següents temàtiques transversals: tecnologia i digitalització, comunicació, màrqueting i vendes, gestió interna i recursos humans, compromís i satisfacció dels clients, accessibilitat i inclusió social, incentius públics i accés al finançament. Totes aquestes temàtiques han estat definides pel projecte Tourban com els reptes més rellevants del sector. D’aquesta manera, les empreses aconseguiran rebaixar el seu consum i les despeses. A més a més, tindran la possibilitat d’obtenir més ingressos, ja que tindran una millor visibilitat i posicionament a nivell local i internacional. 

El turisme com a motor de canvi  

Com moltes altres destinacions turístiques, les 7 ciutats pilot del projecte Tourban han experimentat una creixent pressió d’aquest sector durant les últimes dècades. Sobretot els centres urbans han patit una confrontació entre els impactes positius de tenir un sector turístic vibrant, com a motor del desenvolupament socioeconòmic, i els impactes negatius associats amb l’excés de turisme. A causa de la interrupció de la pandèmia, s’està reconsiderant la trajectòria de creixement del turisme i es qüestiona el volum del turisme i els seus possibles beneficis.   

En aquest context, el projecte Tourban, concretament el Programa d’Acceleració del Turisme Urbà Sostenible, representa una oportunitat per a les pimes del sector a continuar els seus processos de transformació cap a la sostenibilitat, tant des d’un punt de vista mediambiental com social i econòmic 

El consorci internacional d’aquest projecte està format per l’Institut de Recerca en Turisme a Europa del Nord -NIT (Alemanya), la Cambra de Comerç i Indústria d’Estòniala Universitat de Ciències Aplicades de Breda (Països Baixos), l’Agència de Desenvolupament Regional de la Ciutat de Dubrovnik (Croàcia), Creative Business Network (Dinamarca), l‘Associació Hongaresa de treballadors d’Hostaleria – VIMOSZ (Hongria), B.LINK Barcelona Strategic Projects S.L (Espanya) i la Cambra de Comerç de Barcelona.