El Maresme tanca el 2022 amb més de 138.000 llocs de treball, una xifra històrica per un desembre a la comarca

El nombre d’empreses a la comarca s’ha mantingut pràcticament estable a finals de desembre del 2022 respecte a un any enrere, assolint gairebé les 12.000 empreses.

El mercat laboral del Maresme tanca el 2022 assolint xifres històriques tant en termes de llocs de treball, com de persones afiliades i aturades. Un comportament similar al registrat pel conjunt de Catalunya i que denota la resiliència i l’impuls del mercat del treball. Concretament, durant el darrer any el creixement interanual del nombre de llocs de treball i de persones afiliades s’ha enfilat per sobre del 2%.

Aquests son els principals resultats que es conclouen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Maresme elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Maresme.

El creixement dels llocs de treball registra una xifra històrica per a un mes de desembre

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca se situa en els 138.295, la xifra més elevada per aquest mes des de 2008 (inici de la sèrie disponible). Concretament, la comarca registra un creixement del 2,2% respecte a un any enrere, una taxa lleugerament inferior a la registrada pel conjunt de Catalunya (2,6%).

A més, la comarca tanca l’any amb una xifra d’afiliacions segons seu de l’empresa superior a la que es va registrar el desembre previ a la Covid-19. En particular, la xifra de llocs de treball registra a 31 de desembre del 2022 és un 1,6% superior a la del tancament del 2019.

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement anual de les afiliacions entre els assalariats (2,9%), mentre que entre els autònoms disminueix lleugerament (-0,1%). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha augmentat als serveis i a la construcció —un 0,2% i un 0,4%, respectivament—, i ha disminuït al primari i a la indústria —un -4,4% i un -2,6%, respectivament. En canvi, el nombre d’assalariats ha crescut a tots el sectors respecte a un any enrere: un 3,5% a la construcció, un 3,0% als serveis, un 2,9% a l’agricultura i un 2,1% a la indústria

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 0,3% a les microempreses (de fins a 9 treballadors), un 4,9% a les petites (de 10 a 49 treballadors) i un 6,8% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més); en canvi, entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) el nombre d’assalariats ha disminuït un 0,9%, en línia amb el menor nombre d’empreses en aquest tram de treballadors.

La xifra d’afiliats despunta entre les dones el mes de desembre

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,1% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 193.832 persones a finals de desembre del 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici sèrie disponible). Tanmateix, des del juny de 2022 es registra un alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua aquest darrer mes.

Amb tot, la xifra de persones afiliades a la Seguretat Social se situa molt per sobre de les xifres prepandèmiques. Si s’analitza el desembre del 2022 amb el del 2019, la comarca ha registrat un augment del 4,6%, 8.515 persones afiliades més en termes absoluts.

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,4%) que els homes (1,8%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,1%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,8% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen l’11,4% del total—, en front de l’1,3% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Ara bé, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 40% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, l’informe estima que aproximadament 55.537 persones han de desplaçar-se fora del Maresme per treballar.

L’impuls de la construcció estabilitza el nombre d’empreses

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca s’ha mantingut pràcticament estable a finals de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fregant la xifra de 12.000 empreses; una evolució molt similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Tanmateix, respecte al trimestre anterior es registra una disminució del -0,9% a la comarca (105 empreses menys).

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a la construcció (3,4%), mentre que a la indústria ha disminuït un 0,7% i als serveis un 0,2%.

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut un 2,2% entre les de 10 a 49 treballadors i un 14,8% entre les 250 i més treballadors (de 27 a 31 empreses). En canvi, ha disminuït un 0,1% el nombre d’empreses de fins a 9 treballadors i un 3% les de 50 a 249 treballadors, com a resultat del salt que han registrat en el tram de treballadors.

Amb tot, però, la dimensió mitjana de treballadors per empresa a la comarca ha augmentat el darrer any, fruit del bon dinamisme de la xifra de persones assalariades. Així si al desembre del 2013 es computaven 7 treballadors per compte de cotització, a finals del 2022 la proporció augmenta fins a 8,7.

El nombre de persones aturades es redueix interanualment a gairebé tots els sectors

Pel que fa a les xifres d’atur, el 2022 tanca amb 21.658 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix en un mes de desembre des de l’any 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -6,7% al desembre, el menys intens des del maig del 2021, però lleugerament superior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-7,0%) que entre les dones (-6,4%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat del 2,1% entre les persones més joves (menors de 30 anys), el 9,3% a les de 30 a 44 anys, el 10,7% a les de 45 a 54 anys i el 2,8% als de 55 anys o més. Per últim, el nombre de persones aturades descendeix respecte a un any enrere a tots els tipus d’ocupació, a excepció dels directors i gerents i els professionals científics i intel·lectuals.

A més, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,1% al desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, però la mateixa que la del trimestre anterior i set dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).