El Garraf tanca el primer trimestre amb un 7,2% menys de llocs de treball respecte al nivell previ a la pandèmia

Els assalariats creixen un 1,1% i els autònoms un 0,5% respecten al març de 2020. L’afiliació segons la residència padronal creix un 2,3% respecte a un any enrere.

La comarca del Garraf va tancar el mes de març amb 34.341 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms). Aquesta xifra és un 0,9% superior respecte a un any enrere, tot i que suposa un creixement menys intens que el registrat al conjunt de Catalunya (1,7%). Així mateix, aquesta evolució està influenciada per la disminució d’afiliacions que es va produir al març de 2020 per l’aplicació de l’estat d’alarma i les restriccions aplicades per contenir l’expansió del coronavirus.

No obstant això, si es compara la xifra de llocs de treball de març de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia encara se situaria per sota de la de finals del 2019 (-2,9%) i del març del 2019 (-7,2%). Igualment, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donats d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius.

Aquesta és la tendència del mercat del treball i una de les principals conclusions que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra del Garraf i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució anual positiva el març de 2021 entre els assalariats (1,1%) i entre els autònoms, però de menor intensitat (0,5%). Tanmateix, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (31 de març 2019), els assalariats han disminuït un 10,7%, mentre que els autònoms han augmentat un 1,2%.

Creix el nombre d’afiliats segons residència per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 60.623 persones a finals de març de 2021. Per sexe, l’evolució positiva ha estat molt similar: les dones un 2,4% i els homes un 2,2%. Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,1%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 4,8% (1,9% els espanyols).

Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat només entre les dones, els majors de 44 anys i els estrangers. Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 77% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Garraf es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur a màxims, però amb tendència a la baixa 

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 10.682 persones a 31 de març, un 20% més que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma durant la segona quinzena). Aquesta xifra és la quarta més elevada des de gener del 2016 (només superada per les xifres de desembre 2020 a febrer 2021).

Per sexe, el creixement relatiu anual és més elevat entre els homes (26%) que entre les dones (16%). L’augment de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el 16% de les persones de 55 anys o més i el 23% de les persones menors de 30 anys.

Per últim, per tipus d’ocupació, destaquen els creixements relatius de l’atur per sobre el 20% dels tècnics i professionals de suport (24%), treballadors de la restauració (24%) i els artesans, treballadors indústries i construcció (21%).

Sense dades comarcals del teixit empresarial 

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball presentat no incorpora les dades corresponents als comptes de cotització (empreses) ni a les afiliacions a la Seguretat Social (llocs de treball) per sector econòmic, perquè l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya les ha deixat d’actualitzar des del tercer trimestre del 2020. Des de la Cambra del Garraf es denuncia aquesta falta dades, ja que obstaculitza la profunda anàlisi economicoempresarial del territori i obliga a analitzar-ho amb dades agregades a escala nacional.

Tot i això, la corporació ha apostat per seguir analitzant l’estructura economicoempresarial del Garraf trimestre a trimestre, per la qual ha redissenyat el contingut de l’informe a les dades que hi ha actualment disponibles a l’espera de poder afegir de nou, tan bon punt es publiquin, les dades relatives al teixit empresarial.

  • Descarregar

    20210610_Cambres territorials_informe_Garraf