El capital de les empreses creades a Catalunya creix un 51% i arriba als 517 milions

El 2014, el Punt d’Atenció a l’ Emprenedor de la Cambra de Barcelona va constituir 161 empreses i va resoldre 349 consultes relacionades amb l’emprenedoria.

Els primers cinc mesos d’aquest any s’han creat a Catalunya  8.440 societats mercantils a Catalunya, xifra que suposa un increment de l’1% respecte al mateix període de l’any anterior. El capital de les empreses creades en aquest període és de 516,9 milions d’euros, cosa que representa un augment del 51,4% respecte els primers cinc mesos de 2014. 
En aquest mateix període, de gener a maig de 2015, el nombre de societats creades a Espanya ha disminuït un 2,5% (42.591 empreses). El capital d’aquestes noves societats també s’ha reduït respecte el mateix període de 2014, concretament un 4,3% (3.417,5 milions d’euros).
Tanmateix, segons les darreres dades disponibles al maig del 2015 s’han creat 1.662 societats mercantils a Catalunya, xifra que suposa un increment del 10,3% amb relació al mateix mes de l’any anterior i el capital d’aquestes societats ha crescut un 176,2% interanual.