El Berguedà registra la xifra històrica de més de 16.300 persones afiliades

Tancament en positiu del primer trimestre a l’economia berguedana, tant els indicadors relatius al mercat del treball com del teixit productiu registren creixements interanuals per sobre de l’1%. En concret, el Berguedà ha tancat el primer trimestre amb 11.515 llocs de treball actius, la segona millor xifra des del 2009; 16.320 afiliacions; i 1.232 empreses, 17 més…

Tancament en positiu del primer trimestre a l’economia berguedana, tant els indicadors relatius al mercat del treball com del teixit productiu registren creixements interanuals per sobre de l’1%. En concret, el Berguedà ha tancat el primer trimestre amb 11.515 llocs de treball actius, la segona millor xifra des del 2009; 16.320 afiliacions; i 1.232 empreses, 17 més que l’any passat.

Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, que a més d’analitzar el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball i l’afiliació, també inclou la xifra d’afiliació segons residencia padronal i l’atur registrat a la comarca.

La indústria i els serveis impulsen a l’alça el nombre d’empreses

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 1,4% a finals de març del 2024 respecte a un any enrere, fins a les 1.232 empreses; aquesta evolució és similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (+1,2%). Així mateix, respecte al trimestre anterior el creixement també és de l’1,4% (17 comptes de cotització més) a la comarca.

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la indústria (+4,1%) i als serveis (+1,6%); i ha minvat a la construcció un 0,8% (una empresa menys) i un 2,9% a l’agricultura (dues empreses menys).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha augmentat a tots, excepte a les grans empreses (de 250 i més treballadors) que es manté: dotze empreses (+1,1%) a les microempreses (fins a 9 treballadors) —que representen el 86,1% del total—, tres empreses (+2,0%) a les petites (de 10 a 49 treballadors) i dues (+12,5%) entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors).

Els assalariats/ades registren una xifra històrica de llocs de treball

Quant als llocs de treball totals (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms), el nombre a la comarca ha augmentat un 1,2% respecte a l’any anterior, fins a les 11.515 afiliacions el 31 de març de 2024, la segona xifra més elevada per aquest mes des del 2009 (només per darrere de la del 2022) . Aquest increment és menys intens al registrat al conjunt Catalunya (+3,3%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre de llocs de treball ascendeix un 1,9% entre els assalariats/ades i minva un 0,3% entre els autònoms/es. Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es augmenta a la construcció (un 0,9%), i als serveis (0,5%) i disminueix un 1,1% al primari i un 5,4% a la indústria.  En canvi, el nombre d’assalariats/ades ha crescut a tots els sectors (el 2,1% a la indústria, el 6,0% a la construcció i l’1,5% els serveis), excepte a l’agricultura (-3,3%).

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/ades ha crescut anualment entre les empreses mitjanes i grans, un 9,3% i un 6,1%, respectivament; mentre que ha disminuït entre les microempreses i petites, un 0,4% (10 assalariats menys) i un 0,2% (-5 assalariats), respectivament.

Nombre rècord d’afiliacions tot i registrar un menor creixement que el conjunt de Catalunya

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 16.320 persones a finals de març del 2024, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (3,1%).

Per sexe, el creixement ha estat lleugerament més notable entre les dones que els homes (un 3,2% i un 1,7%, respectivament). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, excepte entre les de 30 i 44 anys (-0,3%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement anual relatiu del 12,9% entre les persones de nacionalitat estrangera —que representen el 10,2% del total—, enfront de l’1,3% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 42% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per treballar.

El Berguedà assoleix la taxa d’atur més baixa des del març del 2008

Pel que fa a les xifres d’atur, el març del 2024 tanca amb 1.649 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el segon valor més baix des del febrer de 2008 (només per darrere del novembre de 2023, amb un aturat menys). Respecte a l’any anterior, l’atur disminueix un 2,3%, reducció més intensa a la del conjunt de Catalunya (-1,1%).

Per sexe, l’atur es redueix notablement entre els homes (-6,4%), mentre que entre les dones augmenta lleugerament (+0,5%). Per grans grups d’edat, l’atur ha augmentat entre les persones de 30 a 44 anys (+5,7%); en canvi ha disminuït entre les persones menors de 30 anys (-15,1%), les de 45 a 54 anys (-6,0%) i les de més de 54 anys (-1,5%).

Per últim, l’atur augmenta a tres grups dels deu grups d’ocupació analitzats: 10 persones entre les ocupacions elementals, 9 entre els directors i gerents i els tècnics i professionals suport, es manté entre els treballadors d’activitats agrícoles. A la resta destaca la disminució de 29 persones entre els artesans i treballadors indústries i construcció.

La taxa d’atur registral se situa en el 9,2% al març, la taxa més baixa des del març del 2008, i una dècima per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,1%).