Catalunya tanca el febrer amb 190.902 persones en ERTO, un volum similar al novembre, mentre que la indústria experimenta el primer repunt des de l’octubre

El teixit empresarial no es recupera des de l’inici de la segona onada de la pandèmia. A data d’avui hi ha 237.000. 

Catalunya es troba pràcticament estancada en termes d’ocupació des de fa quatre mesos, marcats per dues onades consecutives de la pandèmia i restriccions sobre la mobilitat i els sectors econòmics. El darrer Baròmetre de la Cambra de Barcelona, però, alerta d’un empitjorament dels principals indicadors del mercat laboral i el teixit empresarial catalans. 

Mentre que l’ocupació efectiva s’ha mantingut estable del gener al febrer, si bé amb una lleugera reducció, la xifra de persones en ERTO ha tornat a créixer fins a situar-se en volums similars als del mes de novembre, un canvi de tendència negatiu provocat per les restriccions imposades. El teixit empresarial, per la seva banda, continua sense mostrar senyals de recuperació. 

L’altra cara de la moneda la protagonitza la indústria, que al gener va experimentar la primera crescuda de producció des de l’octubre en termes interanuals, i el consum de ciment, indicador avançat de la construcció, que va tancar el desembre repuntant amb força.  

Quant al sector exterior, després de dos mesos en positiu, les exportacions catalanes cauen al gener per les complicacions derivades del Brexit, el temporal i les restriccions Covid imposadeper països veïns com França o Portugal. No obstant això, les vendes creixen a mercats en recuperació com el xinès i les dades del Port de Barcelona anticipen una evolució positiva al febrer.  

Finalment, el relaxament de les restriccions s’ha traduït en una lleugera recuperació del consum als sectors més perjudicats i un creixement gradual en la mobilitat de persones, tot i que ambdós casos encara es troben lluny de recuperar els volums anteriors a la crisi sanitària. 

 

Economia espanyola en l’entorn internacional
  L’economia espanyola es recupera al febrer, tot i que encara es manté en terreny recessiu juntament amb la zona Euro. 

 Aquesta millora s’ha registrat especialment a la indústria, sector que s’ha mantingut en expansió al febrer.

Ocupació
  L’ocupació efectiva es manté estable del gener al febrer amb una lleugera reducció del 0,3% fins a les 2.546 mil persones. Els afiliats totals augmenten suaument, però les persones en ERTO ho fan amb més intensitat. 

En termes anuals, la caiguda s’accentua al febrer amb una contracció del 9,3%

ERTO i prestacions d’autònoms
  Augmenten un 11,5% les persones en ERTO al febrer per les restriccions imposades. Superen els 190.000 treballadors, volum similar al de novembre.   

En canvi, es redueix el percentatge d’autònoms que ha demanat alguna prestació, fins al 12,7% del total. 

Nombre d’empreses
  El nombre d’empreses s’ha situat en quasi 237 mil al febrer, nivell similar al de l’inici de la pandèmia i un 8,1% per sota del mateix mes del 2020. 

Les dades mostren que el teixit empresarial no es recupera des de l’inici de la segona onada. 

Transport i mobilitat
  La mobilitat de persones augmenta gradualment al ritme en què es relaxen les restriccions a l’activitat, especialment a botigues/llocs d’oci, i supermercat/farmàcies. 

Pauta que s’observa tant en la mobilitat en transport privat com públic, tot i que aquest darrer encara opera un 46% per sota del volum habitual. 

Consum d’energia i aigua
  Tant el sector industrial com els serveis registren caigudes anuals en el consum energètic al gener (-0,2% i -8,7%, respectivament), en línia amb el descens de l’activitat.  

La demanda d’aigua en dies feiners tanca el mes de gener amb una caiguda del 2,1%, després d’un inici d’any lleugerament positiu. 

Consum en terminals de punt de venda (TPV)
  El relaxament de les restriccions ha estimulat lleugerament el consum dels sectors més perjudicats, els quals registren reduccions més moderades segons TPV de Banc Sabadell.  

Les compres en roba registren la major desacceleració amb una diferència en les caigudes mensuals de 13 punts el darrer període, seguida de la restauració (-9,2 p.p.). 

Inversió
  Repunta amb força el consum de ciment al desembre (+9,8%). Tanmateix, els descensos registrats en la majoria de mesos, han situat el volum consumit en mínims al llarg del 2020.  

La matriculació de vehicles industrials tanca l’any amb una contracció interanual del 7,9%. En termes acumulats, la caiguda ha estat del 29,5%, xifra condicionada pel tancament parcial de l’economia del març al maig.

Indústria i exportació
  La producció a la indústria repunta per primer cop des de l’octubre i augmenta un 0,7% interanual al gener. 

Les exportacions cauen al gener sobretot per l’efecte Brexit i mesures Covid a països veïns, mentre que les dirigides a la Xina creixen un 48%. Al febrer es preveu una recuperació de les exportacions segons apunten les dades del Port de Barcelona.   

Turisme
  S’aprofundeix la caiguda en el moviment de passatgers a l’aeroport de Barcelona fins al 91,3% al febrer. 

El relaxament dels confiaments perimetrals desaccelera lleugerament la caiguda de les pernoctacions dels turistes catalans del -71,2% al novembre al -55,2% al gener, tot i ser encara molt significativa. 


Què és el Baròmetre Cambra?
 

El Baròmetre Cambra és una nova eina que la corporació ha posat en marxa per fer un seguiment mensual de l’evolució de l’economia catalana amb l’objectiu de conèixer amb detall com s’està recuperant l’economia de l’impacte de la Covid-19. A través de nou indicadors s’extreu una fotografia de quina és la situació real de l’economia per proposar actuacions que puguin pal·liar els efectes de la crisi.