Balanç 2023 i perspectives 2024

El Gabinet d’estudis analitza el tancament econòmic del 2023