Augmenta el risc de pobresa de les dones formades i ocupades

Es crea per primera vegada un indicador que dóna una visió global comparativa per gènere a partir de 22 indicadors de quatre grans grups: formació, mercat de treball, condicions de vida i empoderament.

L’Indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya (IIGC), que ha elaborat per primera vegada el Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona per a l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE), pretén donar una visió global de quina és la situació de la dona en comparació amb la dels homes a partir de la combinació de 22 indicadors, que s’agrupen en quatre blocs: 1) Formació; 2) Mercat de treball; 3) Condicions de vida; i 4) Empoderament.
Aquest informe presenta els resultats de l’IIGC per a l’any 2015 i els compara amb els obtinguts per al 2005, per tal de veure l’evolució de la igualtat a Catalunya durant l’última dècada. L’indicador s’actualitzarà cada any per poder detectar els punts de millora i els d’empitjorament per realitzar propostes i polítiques dirigides a restituir la igualtat. Aquesta és la primera vegada que es construeix un indicador global per a Catalunya que mesura la igualtat entre homes i dones en els diferents àmbits socioeconòmics, de benestar i de representació institucional.

A partir dels resultats obtinguts, l’Observatori detecta una nova pobresa femenina, que és la protagonitzada per dones formades que quan arriben al mercat laboral pateixen la discriminació en sous i condicions laborals, sobretot després de la maternitat, i acaben tenint un elevat risc de caure en la pobresa malgrat tenir una feina. Pobresa que s’allargarà en el temps amb menors pensions i, si cau en l’atur, amb menors prestacions per desocupació.

  • Descarregar

    20160302_Indicador igualtat de genere_1

  • Descarregar

    20160302_Nota de premsa _Indicador d’Igualtat de Genere_DEFINITIVA